1. ročník - 2015

První ročník bitvy na svaté Anně se konal 13. června 2015. Události předcházely téměř dva roky příprav a to zejména z důvodu zdlouhavých prací na terénu (viz stránka O úpravách okolí kostela).

Uspořádání vlastní bitvy bylo ve skupině často probíraným tématem, avšak rozhodujícím podnětem k její realizaci se stalo zrušení bitvy v Táboře-Čekanicích, která se každoročně konala pod taktovkou našich kolegů ze SHŠ Pětilistá růže. Bohužel tamní tradice vzala za své z důvodu rozšíření čekanické střelnice.

Bývalé bojiště v Táboře-Čekanicích

Na předvánočním setkání spřátelených skupin jsme se ujistili, že máme podporu svých kolegů z Řádu černobílých, a začali jsme vymýšlet historický motiv bitvy. Tím se stal mírně dobarvený příběh o obléhání Horšovského Týna husity. Neboť jsme chtěli dějem zůstat věrni městu, tak jsme v podstatě ani neměli na výběr, jiná událost se v období pro nás vyhovujícím v historických pramenech ani nevyskytuje. Na bitvu, nyní již s podtitulem "Doba husitská - 1422", jsme tedy koncem roku 2014 začali zvát veřejnost.

Přípravy vrcholily, finance se i přes menší infarktové situace podařilo sehnat, změnili jsme bojiště a v pátek 12.6. tedy přijeli první tábořící šermíři. Nastalo první překvapení, přijelo více stanů než jsme čekali. Bylo tedy nutné udělat menší změny ve využití prostoru, ale nakonec se všichni vešli.

tabor
Tábořiště den před bitvou

Onen očekávaný den přišel, provedly se poslední přípravy, a dvě hodiny po poledni započal doprovodný program. Poté přišlo další překvapení, krásné slunečné počasí k nám poslalo daleko více návštěvníků - již kolem půl čtvrté došlo 600 připravených vstupenek a lidé stále přicházeli. Na bitvu nakonec dorazila neuvěřitelná tisícovka diváků!

V pět hodin se slunce, k úlevě všech plechovek připravených k boji, schovalo za neškodný mrak a husité navrátivší se do ležení pod svatou a Annou byli přepadeni družinou týnského purkrabího Zdeňka z Dršťky. Kov zvonil, děla řvala a spojenci obou vojsk spěchali do boje. Rozhodujícím momentem zvratu byl mazaný nápad týnského purkrabího, a to využít tajnou chodbu spojující svatou Annu a Horšovský Týn. Husité byli udoláni a katolické obyvatelstvo Horšovského Týna mohlo opět klidně spát.

bitva2015
Týnský purkrabí Zdeněk z Dršťky bije bídného husitu

ftg-bit111_galerie-980
Odměna pro účinkující

Ať vítězové či poražení, všichni šermíři byli za své nasazení odměněni potleskem a posléze pečeným prasetem, pozornost diváků tak mohl převzít sokolník a další vystupující. Po osmé hodině nám zahrála vynikající skupina Metanoon a poté byl tento velkolepý den zakončen taktéž velkolepou ohnivou show.

2. ročník - 2016

Úspěch prvního ročníku, který překonal veškerá očekávání i těch nejoptimističtějších Samotářů, byl impulsem pro zorganizování další bitvy. Spokojeni s kladnými ohlasy publika i co se týče příběhu, rozhodli jsme se příběhově navázat na rivalitu mezi domažlickými husity a katolickým Horšovským Týnem. Rok 1431, inspirovaný reálným obléháním Horšovského Týna, měl přinést rozhodující střet mezi nám již známým purkrabím Horšovského Týna  Zdeňkem z Dršťky a husitským hejtmanem na Domažlicích Janem Řitkou z Bezdědic. Pro oba pány však bylo třeba zařídit více prostoru.

Po prvním ročníku bylo jasné, že bude třeba rozšířit jak bojiště, tak i zázemí pro historický tábor. Obojí proběhlo celkem rychle během podzimních a následně jarních měsíců. Nejvíce nového místa bylo vytvořeno jižně od kostela vyřezáním trnek a akátů. Prostor bývalého tábořiště doznal spíše kosmetických úprav (vykopání zbylých kořenů, vysekání několika náletů při okrajích) avšak pro jasné oddělení tábora a bojiště byl rozdělen polským plotem.

DSC_0147
Dolní tábořiště krátce po posledních úpravách

18. červen se rychle blížil, zázemí bylo připraveno a v předvečer druhé bitvy na svaté Anně znovu vyrostl historický tábor. Účast šermířů byla opět hojná, o pár hlav vyšší než předchozí rok, a nový prostor tak našel své využití. V den bitvy, po zdařilém nášlapu bitvy s šermíři, začal doprovodný program a to dobovou hudbou v podání uskupení Holba. I přes nepřízeň počasí a lehké přeháňky nám opět vyrazila dech vysoká návštěvnost - cca 1600 lidí. Početné publikum mohlo obdivovat kousky siláka-fakíra Balgorotha, skvělé vystoupení  našich kolegů z Clatonie, nebo fandit bojovníkům z Vousova kmene.

V pět hodin opět zarachotila zbroj a zaznělo bědování prostého lidu trýzněného husity - začala druhá bitva na Svaté Anně. Jan Řitka z Bezdědic, odhodlán pomstít se Zdeňkovi z Dršťky, vrací se na místo své porážky. Krutým mučením místního mnicha se dozvídá, kde ústí tajná chodba vedoucí přímo do města, jež zpečetila jeho poslední prohru. Avšak zatímco zvědi zkoumají, zda je chodba průchozí, utíkají děti pobitých poutníků varovat týnského hejtmana Zdeňka z Dršťky. Ten neváhá a po rychlém pochodu se svým vojskem přichází na svatou Annu chvíli poté, co husitský hejtman poslal polovinu svých mužů do chodby, aby obsadili město zevnitř. Hejtman zrovna zvedá zbylou polovinu svých mužů s úmyslem oblehnout město a vylákat tak posádku na hradby, když v tom je obklíčen vojskem přicházejícího Zdeňka z Dršťky a jeho bratrance Kolvína. Střet byl rychlý a krvavý, husité v poloviční síle nemají šanci. Zajatý Řitka končí s hlavou na špalku a přeživší husité skládají zbraně.

IMG_24141
Jan Řitka z Bezdědic - hejtman husitských Domažlic

Husitského hejtmana však katovi přímo ze sekery sebrala z chodby se navrátivší polovina jeho mužů. Husité na nic nečekají, osvobodí svého hejtmana a nastává vyrovnaný boj. Obě vojska, nyní v plné síle, bojují dlouze a bez sebemenšího náznaku ústupu. Nakonec však protéká poslední krev a po dobití posledního husitského vojáka propuká katolické vojsko v jásot. Vidina pomsty zemřela spolu s husitským hejtmanem a životy týnských poddaných byly opět v bezpečí.

3. ročník - 2018

Nabiti pozitivními ohlasy a úspěchem předchozích dvou bitev, rozhodli jsme se posunout naše zázemí na další úrověň. Středobodem příprav třetího ročníku se tak stala stavba palisády s bránou, tato stavba měla za cíl splnit několik úkolů. Zaprvé, završit naši snahu vytvořit z bitvy na svaté Anně plnohodnotného nástupce bitvy v Táboře-Čekanicích kde byla palisáda neodmyslitelnou součástí akce. Dalším ryze bezpečnostním cílem bylo přesunout boj přímo na palisádu a její okolí, a tím tak zabezpečit větší prostor mezi diváky a bitevní vřavou. Neméně významná je samozřejmě i funkce palisády jako kulisy vymezující dolní tábořiště.

 

 

Nenechte si ujít novinky ze svaté Anny, sledujte Samotáře na Facebooku!

fb_icon  SHŠ Samotáři