O kostelu svaté Anny

Přestože jsme si na tomto místě připomněli časy husitů, kostel zde v této době ještě nestál. První zmínky o dřevěné kapličce na tomto místě totiž pochází až z roku 1507.

Stará pověst vypráví, jak místní sedlák zvaný Křečka (v jiných zdrojích též jako Křeček či Křenka) vyoral v místě dnešního kostela dřevěnou sošku svaté Anny z tmavého dřeva o délce asi půl lokte. Poté, co si ji odnesl domů a zamkl do truhly, vyoral ji na stejném místě i následující den. Když se zázračné objevení sošky zopakovalo ještě třetí den, vyložili si místní občané tuto událost jako zázrak a na jeho památku zbudovali výše zmíněnou kapli.

Samotný kamenný kostel se začal budovat až v roce 1511, pravděpodobně na podnět tehdejších majitelů horšovskotýnského panství - Jiřího a Volfa z Ronšperka. Dokončený kostel byl vysvěcen roku 1516.

img1_original
Kostel svaté Anny z jižní strany

V druhé polovině 18. století prošla stavba barokními úpravami. Byla vybudována sakristie a barokní klenba.

DSC_0119[2]
DSC_0122[1] Interiér kostela

V následujícím století (konkrétně v letech 1835-1842) byla pod kostelem vybudována trojlodní hrobka rodu Trauttmansdorffů, se samostatným vstupem v západním svahu.

DSCF5179
Zrekonstruované průčelí Trauttmansdorffské hrobky pod terasou

Na návrší poblíž kostela se dodnes dochovaly pouze dvě stavby. Tou starší je Boží hrob, zbudovaný roku 1696 na náklady Anny Marie Trauttmansdorffové, rozené z Lichtensteinu. Dále poblíž kostela stojí empírová pohřební kaple Jana Norberta Trauttmansdorffa z roku 1835. Na sever a na jih od kostela jsou k vidění ruiny někdejších hospodářských budov.

DSCF5165
Pohřební kaple

Po druhé světové válce byl kostel opakovaně vykrádán a poškozován vandaly, do roku 1970 tak zmizela či byla zničena většina původního vybavení. V současné době je arál ve správě horšovskotýnského zámku, bohužel i přes rekonstrukci střechy kostela a průčelí hrobky celý areál kvůli nedostatku zájmu a financí nadále chátrá.

Nenechte si ujít novinky ze svaté Anny, sledujte Samotáře na Facebooku!

fb_icon  SHŠ Samotáři